Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Voorwoord Qua Art -Qua Science 2004 -2008 281 D e e l n e m e n d e k u n s t e n a a r s
 

Summary: Voorwoord Qua Art - Qua Science 2004 - 2008 281
D e e l n e m e n d e k u n s t e n a a r s
THE QUARK AND THE JAGUAR
n o v e m b e r 2 0 0 8 - f e b r u a r i 2 0 0 9 S t i c h t i n g Q u a A r t Q u a S c i e n c e
QUA ART QUA SCIENCE
Uitgave in het kader van
282 Qua Art - Qua Science 2004 - 2008 The Quark and the Jaguar
D e e l n e m e n d e k u n s t e n a a r sM a r t h a H a v e m a n & D a v e B l a n k
H E T O N T S T A A N V A N Q U A A R T - Q U A S C I E N C E
Het ontstaan van Qua Art - Qua Science is mede te danken aan de keuze die de Ierse schilder Billy Foley maakte in 2004 voor de
natuurwetenschapper Murray Gell Mann in het jubileum-project `Verbeelding van Verlangen' van galerie Beeld & Aambeeld. Billy
Foley's inspiratie- bron bleek het door hem geschreven boek `The Quark and the Jaguar'. Gefascineerd door zijn beschrijvingen om-
trent de door hem ontwikkelde wetenschap ontdekte Foley dat dit onbewust al heel lang de inspiratiebron voor zijn kunstenaars-
schap was. Eigenlijk ontdekte hij overeenstemmingen in zijn eigen beleven en werken met de beschrijvingen van Gell Mann.
De toeschouwers van die eerste ontmoeting tussen de wetenschapper Bob van Eijk, die de opvattingen van Gell Mann aan ons
duidelijk probeerde te maken en Billy Foley, beleefden een hele bijzondere avond. Beide sprekers bleken zeer verrast door elkaars
werk, omdat de powerpoint presentatie en de lezing door Van Eijk en de tentoongestelde werken van Billy Foley opmerkelijke
overeenkomsten vertoonden. Met het publiek ontspon zich een geanimeerde discussie en wel zo inspirerend dat besloten werd
Qua Art - Qua Science in het leven te roepen.
Nu vier jaar later hebben wij het gewaagd, de beide heren opnieuw in ons programma te presenteren. In de opvatting van profes-

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering