Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Reorganisatieplan Efficinte, Moderne Bedrijfsvoering
 

Summary: Reorganisatieplan EfficiŽnte, Moderne
Bedrijfsvoering
378.360
15 maart 2007
Reorganisatieplan EfficiŽnte, Moderne Bedrijfsvoering (15/03/07) 1
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1: Inleiding ........................................................................................................................ 2
1.1 Algemeen ................................................................................................................................... 2
1.2 De indeling van dit reorganisatieplan.......................................................................................... 3
1.3 Opmerkingen vooraf ................................................................................................................... 3
1.4 Diverse uitgangspunten.............................................................................................................. 4
1.5 Over gedrag en cultuur............................................................................................................... 6
1.6 Aanpak en implementatie ........................................................................................................... 7
Hoofdstuk 2: Facultaire organisatie (Organisatie van Onderwijs en Onderzoek)....................... 10
Hoofdstuk 3: Overlegstructuren...................................................................................................... 13
Hoofdstuk 4: Concerndirecties........................................................................................................ 15
4.1 Algemeen ................................................................................................................................. 15
4.2 Eenheid Secretaris ................................................................................................................... 15
4.3 Directie FEZ ............................................................................................................................. 16
4.4 Directie PA&O .......................................................................................................................... 16

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering