Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Calculus II voor ST Aanvulling bij Stewart, Ch 16
 

Summary: Calculus II voor ST
Aanvulling bij Stewart, Ch 16
Diffusievergelijking; Kromlijnige coördinatenstelsels
A. van der Meer
Calculus II -- Aanv01 ­ p. 1/17
Diffusie door een membraan
Vergelijk: Warmtewisselaar (Calculus I).
Voor stoftransport, veroorzaakt door concentratieverschil
aan twee kanten van een membraan wordt gebruik
gemaakt van de formule
m = k (u1 - u2) A
m is het stoftransport, in kg/s;
u1 - u2 is het concentratieverschil (in kg/m3) tussen de
beide kanten van het membraan;
A is de oppervlakte van het membraan, in m2
k een constante (m/s), typisch voor het gebruikte
membraan.
Calculus II -- Aanv01 ­ p. 2/17
Wet van Fick
Concentratie is een scalarveld u(x, y, z, t) (variabel in de

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering