Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. Algebra 1 (norml) 2. ZH: megoldsok/1 2010. december 10. 1. Szmtsuk ki az M = # #
 

Summary: Mat. Algebra 1 (normál) 2. ZH: megoldások/1 2010. december 10.
1. Számítsuk ki az M = # #
1 0 2
0 3 1
1 6 3
# # mátrix determinánsát, és írjuk föl a mátrix inverzét, ha ez utóbbi létezik,
illetve ellenkez® esetben magyarázzuk meg, miért nem létezik az inverz. (6 pont)
Els® megoldás: A szokásos Gauss-féle kiküszöböléssel számoljuk rögtön az M inverzét. Ha óvatosan használjuk
az átalakítási lépéseket, akkor a lépcs®s alakból leolvashatjuk a mátrix determinánsát is.
# #
1 0 2
0 3 1
1 6 3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
# # #
# #
1 0 2
0 3 1

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics