Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tAfdeling Toegepaste Wiskunde Kenmerk : TW2003/T-FA/62/avdm
 

Summary: tAfdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2003/T-FA/62/avdm
Datum : 19 augustus 2003
Vak : Tentamen Wiskunde I voor BMT
Vakcode : 151085
Datum : woensdag 13 augustus 2003
Tijdstip : 13.30 - 16.30 uur
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen ter controle gebruikt worden.
1. Gegeven is de functie f : R R met y = f(x) = 2 |x| - 1.
(a) Bereken het volledig origineel van de verzameling {0, 1}, dus: f-1
({0, 1}) = {. . .};
Aanwijzing: Deze verzameling bevat vier getallen.
(b) Waarom is f niet inverteerbaar?
(c) Bereken de inverse van de functie g : [0, 4] R met g(x) = f(x) voor alle x [0, 4];
Toelichting: De functie g valt op het interval [0, 4] met f samen, en is daarbuiten niet
gedefinieerd.
(d) Geef de definitie van een strikt stijgende functie.
2. Gegeven is de functie f : R R met
f(x) =

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering