Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Sheets K&S voor INF HC 3: Hoofdstuk 4
 

Summary: Sheets K&S voor INF
HC 3: Hoofdstuk 4
Discrete verdelingen
Definitie: Stochastische Variabele (s.v. ) X
bij een experiment met uitkomstenruimte S is
een (reŽle) functie X : S R , die aan elke
uitkomst een getal (X(s) toevoegt.
"Een kwantitatief aspect van het experiment"
Waardenbereik SX = {X(s) | s in S}
De gebeurtenis X = x is dus {s | X(s) = x}
De s.v. X is discreet als SX aftelbaar is, dus
SX = { x1,..., xn} of SX = { x1, x2,....}
(continue s.v.: waardenbereik is interval)
De kansfunctie van X: P(X = x) voor x in SX
Kansverdeling van X: lijst of formule van
kansen P(X=x) voor alle x in SX
Eisen: 1. P(X = x) 0
2. x in SX
P(X = x) = 1
Verwachting(swaarde) van X:

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering