Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZONOST: Mat. BSC II. (elemz) 2011. mjus 31.
 

Summary: NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. BSC II. (elemz®) 2011. május 31.
Lineáris algebra alkalmazásai: 1. vizsgadolgozat
(90 perc)
1. Az alábbi feladat minden részében karikázzuk be a sor végén a helyes válaszok bet¶jelét.
Figyelem: egy részben több igaz állítás is lehetséges. (6 pont)
a) Ha a, b # R n tetsz®leges vektorok, és a · b jelöli a vektorok
szokásos skaláris szorzatát, akkor: (A) a · b # |a| · |b|; (B)
|a · b| # |a|·|b|; (C) |a + b| = |a|+|b|; (D) |a|+|b| # |a|·|b|.
(A) (B) (C) (D)
b) Ha A # C k×n , és X az A-nak általánosított inverze, akkor:
(A) X # C k×n ; (B) X # C n×k ; (C) A és X rangja megegye-
zik; (D) Xb megoldása az Ax = b egyenletrendszernek.
(A) (B) (C) (D)
c) A GramSchmidt-eljárással: (A) tetsz®leges mátrixot lehet
diagonalizálni; (B) mátrixnak a rangját lehet kiszámolni; (C)
tetsz®leges bázisból lehet ortonormált bázist el®állítani; (D)
szimmetrikus mátrix sajátértékeit lehet megtalálni.
(A) (B) (C) (D)
d) Legyen Q valós kvadratikus alak, A a (szimmetrikus) mát-

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics