Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
wetenschapskrantWeten schapswinkel Universiteit Twente
 

Summary: wetenschapskrantWeten
schapswinkel Universiteit Twente
oktober 2008
Karin Sloove, student Civiele Techniek van
de afdeling Waterbeheer, heeft in het voorjaar
van 2008 een onderzoek uitgevoerd naar de
dijk Paterswolde Schipsloot. Een particulier uit
Haren (Groningen) was benieuwd of de dijk,
waarachter zijn huis zich bevindt, normaal on-
derhouden is of dat bewust een verhoging is
uitgevoerd. Dat belemmert het uitzicht vanuit
zijn huis.
Karin observeerde de situatie ter plekke, be-
studeerde literatuur en geldende richtlijnen, en
analyseerde vastgelegde gegevens van water-
beheerders. Een leerzame speurtocht was het
gevolg.
De studentonderzoeker vindt het `aannemelijk'
dat de dijk verder is opgehoogd dan noodza-
kelijk was volgens de richtlijnen van Provincie

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente
Twente, Universiteit - Department of Science and Technology, Optical Techniques Group

 

Collections: Engineering