Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
TALLER DE GEOMETRIA HIPERB`OLICA JUDIT ABARDIA
 

Summary: TALLER DE GEOMETRIA HIPERB`OLICA
JUDIT ABARDIA
´Index
1. Introducci´o 1
2. Geometria Hiperb`olica 4
2.1. Definici´o 4
2.2. Conseq¨u`encies de la negaci´o del cinqu`e postulat 5
3. Models del pla hiperb`olic 20
3.1. Model del semipl`a de Poincar´e 20
3.2. Model del disc de Poincar´e 53
3.3. Altres models del pla hiperb`olic 58
Refer`encies 60
1. Introducci´o
L'objectiu d'aquest treball ´es donar la construcci´o expl´icita d'alguns dels
objectes de la Geometria Hiperb`olica en un dels seus models, el model del
semipl`a de Poincar´e, amb l'ajuda del programa The Geometer Sketchpad.
Per tal d'assolir-lo mostrarem alguns dels resultats m´es importants i carac-
ter´istics de la Geometria Hiperb`olica, aix´i com els seus principals models.
La Geometria Hiperb`olica apareix a partir de l'estudi de la Geometria
Euclidiana. Ja des de l'`epoca dels babilonis i egipcis s'havia estat estudiant

  

Source: Abardia, Judit - Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Collections: Mathematics