Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Universiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: ĜUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2007/AAMP/33/avdm
Versie : 2 november 2007
Vak : Calculus B
Vakcode : 151202
Datum : vrijdag 2 november 2007
Tijdstip : 13:30 - 16:30 uur
Plaats : WA 2
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden;
Dus rekenmachine alleen gebruiken ter controle.
1. Bereken
G
(x2
-y2
) dA als G het gebied is dat wordt ingesloten door de kromme y = sin x
en het interval [0, ] op de x-as.
2. Gegeven twee differentieerbare krommen in R3
, u(t) en v(t).
(a) Laat zien dat voor de afgeleide van het inproduct de productregel:

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering