Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Differentiaalvergelijkingen Hoorcollege 5
 

Summary: Differentiaalvergelijkingen
Hoorcollege 5
Meervoudige eigenwaarden; Jordan-normaalvorm;
Affiene stelsels
A. van der Meer
DV -- HC05 ≠ p. 1/30
Meervoudige eigenwaarden: inleiding
We bekijken het stelsel y = Ay, met A =
-1 -
1 -3
voor
verschillende waarden van .
De karakteristieke polynoom is 2 + 4 + 3 + , met
discriminant 16 - 4 (3 + ) = 4 - 4.
Hieraan zien we direct:
∑ Als < 1: Twee verschillende reŽle eigenwaarden,
beide < 0; de oorsprong is een stabiel knooppunt;
∑ Als = 1: twee gelijke eigenwaarden;
∑ Als > 1: complexe eigenwaarden met Re() < 0,
stabiel spiraalpunt.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering