Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Darrera actualitzaci: 28/04/2009 28/04/2009 1
 

Summary: Darrera actualització: 28/04/2009
28/04/2009 1
MÀSTER UNIVERSITARI EN
TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ, LA COMUNICACIÓ
I ELS MITJANS AUDIOVISUALS
Versió 5.
COA 03/03/09
Darrera actualització: 28/04/2009
28/04/2009 2
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Màster en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals
DEPARTAMENT TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
_____________________________________________________________________
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
(versió amb les modificacions aprovades a la COA de 03/03/09)
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
María Morrás Ruiz-Falcó
____________________________________________________________
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences