Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Ruimte-tijd discontinue Galerkin eindige elementen methode voor twee-vloeistof stromingen
 

Summary: Ruimte-tijd discontinue Galerkin eindige elementen
methode voor twee-vloeistof stromingen
Henk Sollie
in samenwerking met Onno Bokhove en Jaap van der Vegt
Inhoud
Inleiding
Twee-vloeistof stromingen
Wiskundige methoden
Onderzoek
Doel, resultaat en toepassing
Korte omschrijving methode
Simulatie helium bel
Ruimte-tijd discontinue Galerkin eindige elementen methode voor twee-vloeistof stromingen
Twee-vloeistof stromingen
Dit type stromingen wordt gekarakteriseerd door de
aanwezigheid van
twee verschillende media (vast/vloeistof/gas).
een interface (grenslaag) tussen de twee media.
Belangrijke factoren:
Sterke discontinuĻiteiten bij de interface.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering