Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Riemann i les funcions de variable complexa Jaume Amoros
 

Summary: Riemann i les funcions de variable complexa
Jaume Amor´os
UPC
Barcelona
20 de febrer del 2008
Jaume Amor´os UPC Barcelona Riemann i les funcions de variable complexa
El problema de les integrals abelianes
Problema: integrals amb p(x), on p(x) polinomi.
grau p(x) = 2: resoluci´o cl`assica, funcions
trigonom`etriques. Per exemple
u =
v
0
1

1 - x2
dx = u = arc sin (v) = v = sin(u)
grau p(x) = 3, 4: integrals el.l´iptiques (. . . Legendre, Abel,
Jacobi . . . ). Per exemple
u =

  

Source: Amoros, Jaume - Departament de Matemàtica Aplicada I, Universitat Politècnica de Catalunya

 

Collections: Mathematics