Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
"mapleV" --2010/7/12 --14:02 --page 221 --#223 Module 16 Functies van meer variabelen
 

Summary: "mapleV" -- 2010/7/12 -- 14:02 -- page 221 -- #223
i
i
i
i
i
i
i
i
Module 16 Functies van meer variabelen
Functies van Rn
naar Rk
; gradišent, Jacobi-matrix, Hesse-matrix, In-Onderwerp
verse en impliciete functiestelling, Optimalisatie onder nevenvoor-
waarden.
Elementaire vectoranalyse, Lineaire algebra.Voorkennis
Nabla, Hessian, Jacobian, SetCoordinates, VectorField,Expressies
evalVF, About, fieldplot, extrema, Minimize, Maximize
LinearAlgebra, VectorCalculus, plots, OptimizationBibliotheken
meting1.datBestanden

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering