Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Faculteit der Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente PRAKTICUM INLEIDING WISKUNDE
 

Summary: Faculteit der Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente
PRAKTICUM INLEIDING WISKUNDE
voor BMT 2005/2006
Opdracht 3 (week 48)
30 november 2005
Inleiding
Normaal functionerende nieren verwijderen afvalstoffen zoals creatinine en ure-
um uit het bloed. Bij verschillende ziekten (zoals bijvoorbeeld diabetes) werken
de nieren niet goed waardoor de concentratie aan afvalstoffen tot een dodelijk
niveau kan stijgen. Dergelijke patišenten hebben op gezette tijden nierdialyse
nodig.
Tijdens de hemodialyse wordt het bloed van de patišent door de dialysator
gepompt, meestal 0.1 tot 0.3 liter per minuut (QB). Dit bloed is dan door een
semipermeabel membraan van de "reinigingsvloeistof" gescheiden. Dit mem-
braan bevat porišen die van een zodanige afmeting dat ze de afvalstoffen w`el,
maar de bloedlichaampjes niet doorlaten.
In de dialysator stromen de reinigingsvloeistof en het bloed in tegenoverge-
stelde richting; de reinigingsvloeistof meestal met een snelheid van 0.2 tot 0.6
liter per minuut (QD).
membraan

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering