Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Hoofdstuk 4: Een stochastische variabele (s.v.) X bij
 

Summary: Hoofdstuk 4:
Een stochastische variabele (s.v.) X bij
een experiment met uitkomstenruimte S is een
functie X : S R, die aan elke uitkomst s S
een getal X(s) toevoegt.
("Kwantitatief aspect van experiment")
Het waardenbereik SX = {X(s)|s S}.
X is discreet als SX aftelbaar is,
dus SX ={x1, x2, . . . , xn} of SX ={x1, x2, . . .}.
De gebeurtenis X = x is {s S|X(s) = x}.
P(X = x) wordt voor x SX de kansfunctie van
X genoemd.
Eisen (1) P(X = x) 0 voor x SX
(2) x SX
P(X = x) = 1
Kansverdeling van een discrete s.v.: lijst of
formule met P(X = x) voor alle x SX.
1
De verwachtingswaarde
E(X) = x SX

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering