Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Datastrukturer och databaser fr STS Tentamen 2002-06-10 15 9.00 14.00
 

Summary: Datastrukturer och databaser för STS
Tentamen 2002-06-10 15 9.00 ­ 14.00
Ings hjälpmedel tillåtna
9 uppgifter
1. Ordna följande funktioner av N i den ordning de växer.
N
NNNNNNNNN 3,,,2,,log,log,log,loglog 422
2p
2. Hur ser innehållet i en stack ut efter följannde operationer (stacken är tom från
början):
push M, push V, push, X, pop, push, B, push L, pop, push E, push H,
push N, pop. 2p
3) Visa hur ett randomiserat sökträd (treap) ser ut som innehåller följande nycklar
och där varje nycket har fått en slumpmässig prioritet enligt nedan:
Nyckel Prioritet
A 35
C 33
D 48
G 25
J 17

  

Source: Andersson, Arne - Department of Information Technology, Uppsala Universitet

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences