Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
QUA ART QUA SCIENCE Uitgave in het kader van
 

Summary: QUA ART QUA SCIENCE
Uitgave in het kader van
visualisatie
Visualisatie
M a r t h a J . H a v e m a n
v i s u a l i s a t i e
`Visualisatie' is het nieuwe thema waarmee wij dit seizoen beginnen. Na de euforie bij het verschijnen van de gebundelde uitgave
van al onze projecten in een prachtig vormgegeven standaardwerk, waren wij van een aantal zaken goed doordrongen.
In de eerste plaats dat wij als werkgroep gewoon wilden doorgaan met onze Qua Art Qua Science projecten en in de tweede
plaats dat wij de ontstane mogelijkheden nog verder wilden uitbreiden.
Daarvoor moesten wij driftig op zoek naar nieuwe partners voor onderwerpen, lezingen en tentoonstellingen. De werkgroep is
inmiddels uitgebreid met twee nieuwe leden, Ruben Sinkeldam, co÷rdinator kunst en techniek aan de Saxion Hogeschool in
Enschede en Lars Weber, een energieke en actieve student die mogelijk andere studenten kan inspireren.
Meteen na het aandragen van het thema `visualisatie' werd een link gelegd naar het Roessingh, een hoogwaardige instelling op
het gebied van Research & Development waaraan veel interessante onderzoekers zijn verbonden. Dat opende onmiddellijk nieuwe
perspectieven en wij zijn dan ook dankbaar dat wij in de hoogleraar Maarten IJzerman en in de senior onderzoeker Jaap Buurke
twee kompanen hebben gevonden voor dit nieuwe onderwerp.
In dit boekje levert Jaap Buurke een interessante bijdrage uit zijn onder-
zoek naar `Herstel van het lopen na een CVA' (Cerebro Vasculair Accident),
in de volksmond beroerte genoemd.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering