Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Aanvulling bij college 4 en 5 Differentiaalvergelijkingen
 

Summary: Aanvulling bij college 4 en 5
Differentiaalvergelijkingen
C.C. Stolk, herzien door A. van der Meer
16 februari 2011
1 De differentiaalvergelijking op standaardvorm
brengen
1.1 Cošordinatentransformaties en differentiaalvergelijking
in de nieuwe cošordinaten
Vaak kan een probleem makkelijker worden gemaakt door geschikte cošordinaten
te kiezen. Dat geldt ook voor stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen. In deze
paragraaf bestuderen we cošordinatentransformaties, de differentiaalvergelijking
in de nieuwe cošordinaten, en standaardvormen. We zullen zien dat afhanke-
lijk van de eigenwaarden, en of deze rešeel verschillend, complex of herhaald
zijn, er een standaardvorm is, en een transformatie die de vergelijking naar
die standaardvorm transformeert. In de volgende paragraaf gebruiken we de
standaardvorm om de exponent van een matrix te bepalen. Standaardvormen
worden niet in Polking behandeld, vandaar deze aanvulling.
Laten we aannemen dat er twee speciale vectoren v1 en v2 zijn. Als de-
ze lineair onafhankelijk zijn, kunnen we ze gebruiken om nieuwe cošordinaten
te definišeren. We definišeren een cošordinatentransformatie van oorspronkelijke

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering