Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Kenmerk: TW03/SOR-.../jkvo Datum: 3 oktober 2003
 

Summary: Kenmerk: TW03/SOR-.../jkvo
Datum: 3 oktober 2003
Zekere en Onzekere Informatie(121053)
Vrijdag 3 oktober 2003 van 9.00-10.45 uur
Dit deeltentamen bestaat uit 4 opgaven, een formuleblok en een tabel
1. a. Bij een tentamen bestaande uit 60 meerkeuze opgaven (met 5 mogelijke
antwoorden per vraag) denkt Albert van 50 vragen dat hij het antwoord
weet. Bij voorgaande tentamens bleek dat Albert ook van de vragen die
hij dacht te weten er 15% fout had. Bij de 10 vragen die hij niet denkt te
weten, kiest hij willekeurig ŽeŽen van de antwoorden. Wat is de kans dat
Albert het antwoord dacht te weten van een goed beantwoorde vraag.
b. Gegeven is dat X standaardnormaal verdeeld is. Definieer T = eX
. Bepaal
de kansdichtheid fT (u).
2. Wij beschouwen een autoweg met ŽeŽen rijbaan waar de tijdsduren in secondes
tussen passerende auto's exponentieel verdeeld blijken te zijn met
verwachting 2. Geef deze tussentijden aan met T1, T2, · · · en veronderstel dat
de tussentijden onderling onafhankelijk zijn. We zijn gešinteresseerd in de
kans dat er gedurende een uur 1900 of meer auto's op de autoweg passeren.
Deze kans is gelijk aan P(S1900 3600) waarbij S1900 = 1900

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering