Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Faculteit der Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente Handleiding Scientific Workplace 3.0
 

Summary: Faculteit der Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente
Handleiding Scientific Workplace 3.0
Te gebruiken bij Wiskundig Modelleren I
Vakcode: 150526 -- Studiejaar 1998/99
A. van der Meer
19 oktober 1998
1 Inleiding
Het pakket "Scientific Workplace" (SWP) is op het opmaakprogramma LATEX
gebaseerd. Het verschilt daarom op een aantal belangrijke punten van tekstver-
werkingsprogramma's als "Word for Windows" en dergelijke. Het belangrijkste
verschil is dat SWP de gehele opmaak van het document regelt zodra de auteur
voor een stijl heeft gekozen. De auteur kan (en "mag") zich dus uitsluitend met
de inhoud en de indeling bemoeien -- als hij (zij) de opmaak wil bešinvloeden
wordt het meestal een rommeltje.
In deze handleiding beperk ik me tot de elementen van een eenvoudig do-
cument (prakticumverslag) waarin geen inhoudsopgave, literatuurlijst, register
van trefwoorden en dergelijke voorkomen. Deze elementen zijn:
· Aanhef: titel, auteur, datum
· Indeling: hoofdstukken, paragrafen, alinea's. In het engels: sections, sub-
sections, paragraphs.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering