Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
2 8 7 / 8 / 2 0 0 3 K L I M A N D R I N G E R D E S I D S T E 1 0 0 . 0 0 0 R N A T U R E N S V E R D E N KL I M A N D R I N G E R D E S I D S T E
 

Summary: 2 8 · 7 / 8 / 2 0 0 3 K L I M A Æ N D R I N G E R D E S I D S T E 1 0 0 . 0 0 0 Å R N A T U R E N S V E R D E N
KL I M A Æ N D R I N G E R D E S I D S T E
100.000 Å R
Af Sune Olander Rasmussen,
Anders Svensson &
Katrine Krogh Andersen
I dag tales der meget om hvorvidt kli-
maet er ved at ændre sig, men én ting
ligger fast: verden har oplevet en op-
varmning på omkring 0,6 °C i løbet af
de sidste hundrede år. Det specielle ved
denne klimaændring er at den muligvis
er menneskeskabt, men ellers er klima-
ændringer som sådan et helt naturligt
fænomen.
Inden for kvartærperioden, de sidste
to mio. år, har klodens klima gennem-
gået svingninger mellem istider af om-
kring 100.000 års varighed og varme
perioder af omkring 10.000 års varig-

  

Source: Andersen, Katrine Krogh - Niels Bohr Institute for Astronomy, Physics and Geophysics, Københavns Universitets

 

Collections: Geosciences; Environmental Sciences and Ecology