Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Universiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: ĜUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2005/AAMP/01/avdm
Datum : 25 januari 2006
Vak : Inleiding Wiskunde voor BMT
Vakcode : 151090
Datum : maandag 30 januari 2006
Tijdstip : 9:00 - 12:00 uur
Plaats : ZI-Oostzaal en Westzaal (Informatica-gebouw)
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden vermeld op
het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke conclusie u uit de
Maple-uitvoer trekt.
1. De functie f : R R wordt gegeven door
f(x) =sin x

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering