Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Inhoudsopgave 1 Verzamelingen en Functies 1
 

Summary: Inhoudsopgave
1 Verzamelingen en Functies 1
1.1 Aanvulling bij Stewart, Appendix A en E . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Polynomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 Limieten en continuĻiteit 15
2.1 Aanvulling bij Stewart, 2.3 en 2.6:
Berekenen van limieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3 Aanvulling Differentieerbaarheid 17
3.1 Definities en voorbeelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2 De stelling van Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4 Aanvulling Integraalrekening 37
4.1 Toepassing substititieregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5 Tweede orde differentiaalvergelijkingen 41
6 Functies van twee variabelen 43
6.1 Aanvulling bij Stewart, 14.2: Limietberekening . . . . . . . . . . . . 43
Vraagstukken 47
Aanwijzingen 75
Antwoorden 81
Index 88

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering