Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
UNIVERSITEIT TWENTE Universiteit Twente
 

Summary: UNIVERSITEIT TWENTE
Universiteit Twente
Datum : 24 november 2005
Kenmerk : CalcB.05-06.1.uitwerking
Aantal pagina's : 5
Calculus B
1 november 2005, 13:00 - 16:30
Vakcode: 151202
1. (a) Helaas zit er een typfout in deze opgave. De opgave had moeten luiden: bereken de
oneigenlijke integraal

0
x
(x2 + 1)2
dx.
De oorspronkelijke integraal (

0
1
(x2 + 1)2

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering