Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2009/AAMP/03/avdm
Versie : 22 januari 2009
Vak : Vectoranalyse voor BMT
Vakcode : 151086
Datum : dinsdag 20 januari 2009
Tijdstip : 13:30 16:30 uur
Plaats : ZI Oostzaal
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden vermeld op
het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke conclusie u uit de
Maple-uitvoer trekt.
1. Gegeven de vectoren
a = 5ex + 4ey - 8ez , b = ex - 2ey + 3ez , c = -4ex + 3ey + 3ez ,
V is het vlak door de oorsprong 0 en de punten a en b.
(a) Bepaal een parametervoorstelling voor V .
(b) Bepaal een vector n, zodat n V , en bereken vervolgens cn, de projectie van c op n.
(c) Laat zien dat c - cn V .

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering