Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
1. Wat verandert er in formule (1.52) als de reparatietijden niet exponentieel verdeeld zijn maar een variatiecoefficient Cr hebben.
 

Summary: 1. Wat verandert er in formule (1.52) als de reparatietijden niet exponentieel
verdeeld zijn maar een variatiecošefficišent Cr hebben.
2. We beschouwen een machine waar artikelen op gemaakt worden. De arti-
kelen worden in batches ter grootte 5 afgehandeld. Voordat een batch in
productie gaat, wordt de machine schoongemaakt. Deze omsteltijd heeft
een verwachtingswaarde ES = 10 (minuten) en variatiecošefficišent CS = 2.
De bewerkingstijd per product kost naar verwachting EB = 6 (minuten)
met CB = 0.5. Artikelen arriveren volgens een Poisson proces met inten-
siteit 4 (per uur). Gedurende de productie van artikelen kan de machine
kapot gaan. Dit gebeurt gemiddeld eens per uur en de reparatietijd is
gemiddeld 15 minuten. Ook tijdens het omstellen van de machine kan er
iets mis gaan. Dit gebeurt gemiddeld eens per 4 keer omstellen en kost ge-
middeld een half uur om te herstellen met c = 1.5. Bepaal de doorlooptijd
en het verwachte aantal artikelen in dit systeem.
3. Frequently, natural process times are made up of several distinct stages.
For instance, a manual task can be thought of as being comprised of in-
dividual motions (or "therbligs" as Gilbreth termed them). Suppose a
manual task takes a single operator an average of one hour to perform.
Alternatively, the task could be separated into 10 distinct six-minute sub-
tasks performed by separate operators. Suppose that the subtask times

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering