Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. BSC: Algebra 3 (elemz szakirny) 2009/2010. I. flv A bizonytssal tanult (fbb) lltsok listja
 

Summary: Mat. BSC: Algebra 3 (elemz® szakirány) 2009/2010. I. félév
A bizonyítással tanult (f®bb) állítások listája
Az itt fölsorolt állítások fajsúlya és terjedelme különböz®; a vizsgadolgozatban (illetve a régi
tanárszakosoknak szigorlaton) egyes állításoknak esetleg csak egy része lesz számonkérve.
A megadott tételsorszámok többnyire jól utalnak a számonkért anyagra, de esetenként a
környezetük is a tételhez tartozik, vagy csak részben fedik le az el®adáson tanultakat. Néha
pedig az el®adáson más bizonyítás szerepelt (pl. -1 kvadratikus karakterére)  a vizsgán
természetesen bármilyen jó bizonyítást elfogadunk.
1. Normálosztók jellemzései, példák részben: K 4.7.11, 4.7.19
2. M¶veletek faktorcsoportokban K 4.7.12
3. Homomorzmustétel csoportokra K 4.7.16
4. Generált részgy¶r¶ elemeinek leírása K 5.1.2
5. Generált ideál elemeinek leírása K 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11
6. A gy¶r¶homomorzmusok magja és az ideálok kapcsolata K 5.1.5
7. M¶veletek faktorgy¶r¶ben K 5.2.0
8. Homomorzmustétel gy¶r¶kre K 5.2.5
9. Ideálmentes kommutatív gy¶r¶ test K 5.3.8
10. Kommutatív gy¶r¶ faktora mikor test? K 5.3.12
11. Oszthatóság és f®ideálok kapcsolata integritási tartományban K 5.5.4
12. Integritási tartományban mikor lesz f®ideál az (a, b) ideál? K 5.5.5

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics