Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2011/AAMP/31/avdm
Versie : 10 juni 2011
Vak : Calculus II voor ST
Vakcode : 19 151023 0
Datum : vrijdag 10 juni 2011
Tijdstip : 13:45 - 16:45 uur
Plaats : CarrŽe, zaal 2G
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen gebruikt worden voor controle.
1. Gegeven de ruimtekromme k met parametervoorstelling
r(t) = t i + t2
j + 2t3
k, t 0.
(a) Bepaal een parametervoorstelling van de raaklijn aan k in het punt a = r(1);
(b) Bepaal een vergelijking voor het vlak door het punt a dat loodrecht op de kromme is.
2. De ŽeŽendimensionale golfvergelijking is
2
u

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering