Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Algebra sv Algebrk reprezentcielmlete 2002. december 23. 1. Legyen G az albbi grf
 

Summary: Algebra sáv Algebrák reprezentációelmélete 2002. december 23.
1. Legyen G az alábbi gráf:
· · · · ·............................................................................. ............ ......................................................................................... ......................................................................................... .........................................................................................
1 2 3 4 5

Jelöljük A-val a KG útalgebrát, ahol K egy algebrailag zárt test.
a) Adjuk meg a KG útalgebrát valamelyik Kn×n
teljes mátrixalgebra részalgebrájaként.
b) Adjuk meg a legnagyobb K-dimenziójú direkt fölbonthatatlan A-modulusok dimenzióvektorát.
c) Hány direkt fölbonthatatlan A-modulus van?
d) Milyen hosszú a leghosszabb -orbit?
e) Melyik egyszer¶ modulus injektív burka helyezkedik el annak a -orbitnak az elején, amelyiknek a végén
a maximális dimenziójú direkt fölbonthatatlan projektív modulus van?
2. Legyen most G a D5-ös gráf az alábbi irányítással:
·
·
· · ·..............................................................................
..................................................................
............
......................................................................................... .........................................................................................

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics