Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Faculteit der Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente PRAKTICUM MAPLE II voor TW
 

Summary: Faculteit der Toegepaste Wiskunde tUniversiteit Twente
PRAKTICUM MAPLE II voor TW
Vakcode: 150537 -- Studiejaar 19992000
week 4246
Gedurende vijf weken in blok 8 is er voor tweede jaars wiskundigen Maple practicum. Gedu-
rende de eerste 4 weken komen onderwerpen uit Analyse B en Matrixtheorie aan bod. In de vijfde
week worden de resultaten getoetst, waarbij gebruik gemaakt mag worden van uitwerkingen van
de opgaven. Begin met de laatste opdrachten, vanaf opdracht 7, omdat Analyse B al afgerond is
en Matrixtheorie nog maar net is begonnen.
Opgave 1
(a) Schrijf een Maple procedure die als invoer heeft een basis voor de lineaire deelruimte W
van Cn
en als uitvoer de orthogonale projectie op die deelruimte.
(b) Wat is de orthogonale projectie in R6
op de deelruimte opgespannen door de vecto-
ren (1, 0, 1, 0, 1, 0) en (1, 1, 1, 1, 1, 1) ? Controleer het antwoord door het bereik en de
nulruimte te bepalen. Is het resultaat inderdaad een projectie?
Aanwijzing: Gebruik de formule voor de orthogonale projectie op pagina 67 van het dictaat
Matrixtheorie.
Opgave 2 Neem = 7 in de definitie van A in opgave 6. Pas de bij opgave 1 gemaakte proce-

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering