Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Datum : 5 april 2005 Vak : CAL IIa voor EL
 

Summary: Datum : 5 april 2005
Vak : CAL IIa voor EL
Vakcode : 151004
Datum : 25 maart 2004
Tijdstip : 13.30-15.30 uur
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden,
dus een rekenmachine mag alleen gebruikt worden ter controle.
1. De plaats van een deeltje ten tijde t is beschreven door de kromme C met parametrise-
ring: r(t) = 2 cos t , t2 , 2 sin t .
(a) Bepaal de snelheid v(t) en de versnelling a(t) van het deeltje (ten tijde t).
(b) Bepaal de raaklijn aan C in het punt t = 0.
(c) Bepaal de absolute snelheid (speed) van het deeltje. Op welke tijdstip t0 is deze
absolute snelheid minimaal.
2. Beschouw de oplossingsverzameling N van de vergelijking
F(x, y, z) := ex
+ 2yz + y cos z = 2
rond het punt p = (x0, y0, z0) = (0, 1, 0).
(a) Geef (de vergelijking van) het raakvlak aan de oplossingsverzameling N in het
punt (x0, y0, z0) = (0, 1, 0).
(b) We willen de vergelijking F(x, y, z) := ex + 2yz + y cos z = 2 rond het punt

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering