Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
I II # Jegy NV: ELTE AZONOST
 

Summary: I II # Jegy
NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. I. (BSc.) Algebra 1 (normál): 2. vizsga 2011. január 11.
I. rész (90 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. Aki itt legalább 15 pontot elér, annak a vizsgája már sikeres; aki viszont az els®
részb®l nem ér el 12 pontot, annak a vizsgája elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki
sem javítjuk.)
1. Adjuk meg annak a z komplex számnak az algebrai alakját,
melynek irányszöge 135 # , abszolút értéke pedig 4. z =
2. Legyen z irányszöge 15 # . Adjuk meg a w = (1 + i)z 3 szám
argumentumát.
arg w =
3. Ha |z| = |w| = |z + w| = 2, akkor mi lesz v = # z
w # 6
?
v =
4. Mi lesz a z = (1 - i) 10 szám képzetes része?
Im z =
5. A z = 3(cos 135 # + i sin 135 # ) komplex szám 9-edik gyökei
közül hány esik a második síknegyedbe? Második negyedben van:

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics