Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2010/AAMP/21/svg&avdm
Versie : 29 april 2010
Vak : Calculus II voor ST
Vakcode : 151023
Datum : donderdag 8 april 2010
Tijdstip : 13:45 - 16:45 uur
Plaats : SP 2
ANTWOORDEN
1. (a) k is een spiraalvormige kromme
(b) De raaklijn aan k in het punt met t = 0 is r(0)+t r (0), t R, dat is: dat is i+t j+t k.
(c)
2
0
|r (t)| dt = 2

2
2. (a) Kritieke punten: (0, 0), (

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering