Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Local cohomology, arrangements of subspaces and monomial ideals
 

Summary: Local cohomology, arrangements of
subspaces and monomial ideals
Josep `Alvarez Montaner 1
Departament de Matem`atica Aplicada I
Universitat Polit`ecnica de Catalunya
Avinguda Diagonal 647
Barcelona 08028, Spain
joalvarez@ma1.upc.es
Ricardo Garc´ia L´opez 2
Departament d' `Algebra i Geometria
Universitat de Barcelona
Gran Via 585
Barcelona 08007, Spain
rgarcia@mat.ub.es
Santiago Zarzuela Armengou 3
Departament d' `Algebra i Geometria
Universitat de Barcelona
Gran Via 585
Barcelona 08007, Spain
zarzuela@mat.ub.es

  

Source: Alvarez Montaner, Josep - Departament de Matemàtica Aplicada I, Universitat Politècnica de Catalunya

 

Collections: Mathematics