Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Martijn van Andel November 2006
 

Summary: Martijn van Andel
November 2006
Kinderen & Jeugdigen
naar een efficiŽnter zorgproces
Kinderen & Jeugdigen naar een efficiŽnter zorgproces
November 2006 2
Samenvatting
In dit rapport is het onderzoek beschreven dat kijkt naar structurele alternatieven voor verbetering van de cliŽn-
tendoorstoom, wachttijden en besturing bij de ambulante afdeling van Kinderen & Jeugdigen bij De Grote Rivie-
ren in Dordrecht. De ambulante afdeling van Kinderen & Jeugdigen is een afdeling bij de GGZ instelling dat jaar-
lijks 2000 cliŽnten behandeld die voor meer dan 20.000 unieke behandelafspraken zorgen. Vaak zijn de ouders
hier ook bij betrokken. Bij de afdeling werken 55 mensen, waarvan voornamelijk psychologen en sociaal psychi-
atrisch verpleegkundigen.
Voor de opzet van het onderzoek ik gebruik gemaakt van de Algemene Bedrijfskundige Bedrijfsaanpak van Heer-
kens. Het onderzoek is verricht in drie fases: het inzichtelijk maken van het zorgproces, een data-analyse naar
zorgvraag en aanbod en het uiteindelijk doen van aanbevelingen om doorstroom, wachttijden en besturing te
verbeteren. De eerste fase is terug te vinden als stroomdiagrammen in de bijlage van het rapport, de tweede is
te vinden in het bijgesloten rapport Data Analyse en de laatste is een vlechtwerk van alle verkregen informatie
en is terug te vinden als dit rapport.
De ambulante afdeling heeft gedreven medewerkers die secuur werken erg belangrijk vinden. Er is veel vrijheid

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering