Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Inlichtingenblad bij het Kollege Inleiding Wiskundige Systeemtheorie Tweede trimester 2001-2002
 

Summary: Inlichtingenblad bij het Kollege Inleiding Wiskundige Systeemtheorie Tweede
trimester 2001-2002
1 Algemene inlichtingen
Alle aanvullende mededelingen zullen uitsluitend via de web site behorend bij dit college gedaan
worden. Dit document kan daar ook gevonden worden.
Het URL is: www.math.utwente.nl/~twpolder/onderwijs/iws
1. Lesmateriaal
Boek: Introduction to Mathematical Systems Theory: A Behavioral Approach, J.W.
Polderman & JC Willems. Texts in Applied Mathematics 26, Springer.
Handleidingen, prakticumopgaven en instructies voor het gebruik van SIMULINK en
MATLAB. Deze worden in principe uitsluitend via de web site beschikbaar gesteld.
2. Huiswerkopgaven Tijdens de college periode zal een drietal opgavenseries verstrekt wor-
den. Deze opgaven dienen zelfstandig gemaakt te worden en kunnen bij de werkcollegedo-
cent worden ingeleverd. Ingeleverde opgaven worden nagekeken en van een cijfer voorzien.
De opgaven worden achteraf besproken op werkcollege. Er geldt een inleveringstermijn
van ongeveer twee weken. De uiterlijke inleveringsdatum zal steeds vermeld worden. Het
huiswerk zal via de web site beschikbaar worden gesteld. Zie ook het schema hierna.
3. Praktikum Bij het college IWS hoort een praktikum. Doel van dit praktikum is door
simulatie vertrouwd te raken met enkele aspekten van de systeemtheorie. Er zijn twee
opgaven. Deze zijn gebaseerd op de opgaven uit het boek en zullen op de website bekend

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering