Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. tan#ri I/6. 8. feladatsor megold#sai 1999. #prilis 8. 1. Helyettes#ts#nk be x hely#be p=qt, #s szorozzuk be az #gy kapott kifejez#st (melynek az
 

Summary: Mat. tan#ri I/6. 8. feladatsor megold#sai 1999. #prilis 8.
1. Helyettes#ts#nk be x hely#be p=q­t, #s szorozzuk be az #gy kapott kifejez#st (melynek az
#rt#ke 0) q n ­nel:
a n p n
+ a n\Gamma1 p n\Gamma1 q + \Delta \Delta \Delta + a 1 pq n\Gamma1
+ a 0 q n
= 0:
Mivel a f#tagon k#v#l minden tagban szerepel a q mint szorz# t#nyez#, #s a jobb oldalon
0 #ll, ez#rt a f#tag is oszthat# q­val. Ez (p; q) = 1 miatt csak #gy lehets#ges, ha q j a n .
Hasonl#k#ppen, a konstans tagnak is oszthat#nak kell lennie p­vel, teh#t p j a 0 .
a) Az el#z# r#sz alapj#n a lehets#ges racion#lis pverq alak# gy#k#k a p j 2, q j 3 rel#ci#k
alapj#n az al#bbiak: \Sigma1; \Sigma2; \Sigma 1
3
; \Sigma 2
3
. Behelyettes#t#ssel ellen#rizhetj#k, hogy ezek
k#z#l csup#n az 2
3
lesz gy#k. Ż A behelyettes#t#si #rt#keket pl. Horner­elrendez#ssel
k#nyelmes kisz#molni. Az al#bbi t#bl#zat utols# oszlop#ban tal#lhatjuk meg az adott

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics