Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tAfdeling Toegepaste Wiskunde Kenmerk : TW2003/T-FAA/43/avdm
 

Summary: tAfdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2003/T-FAA/43/avdm
Datum : 7 mei 2003
Vak : Functies van meer Variabelen voor BMT
Vakcode : 151086
Datum : donderdag 24 april 2003
Tijdstip : 9:00 - 12:00 uur
Plaats : INF Westzaal
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden vermeld op
het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke conclusie u uit de
Maple-uitvoer trekt.
1. Gegeven de vector n = ex + 3ey + 2ez en het punt a = (2, 3, 1).
V is het vlak loodrecht op n, zo dat a V .
(a) Bepaal de vergelijking van V ;
(b) Bereken de loodrechte afstand van V tot de oorsprong.
2. S R3
is de grafiek van de functie f(x, y) = x2
- y2

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering