Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2009/AAMP/52/avdm
Versie : 27 oktober 2009
Vak : Vectoranalyse voor TG
Vakcode : 151089
Datum : maandag 2 november 2009
Tijdstip : 13:45 - 16:45 uur
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden;
Dus rekenmachine alleen gebruiken ter controle.
1. Gegeven de vectoren
u = 2ey - ez , v = 4ex + 3ey - ez , a = 2ex - 3ey + 4ez ,
V is het vlak door de oorsprong met u en v als richtingsvectoren.
(a) Bepaal een vergelijking voor V .
(b) Bepaal vectoren an en at, zo dat a = an + at, waarbij an V en at V .
2. Bereken
G
(2+x2
+y2
) dV als G het gebied is binnen de bol x2

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering