Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2005/AAMP/41/avdm
Datum : 11 november 2005
Vak : Modellen en Systemen voor TG
Vakcode : 151250
Datum : 15 november 2005
Tijdstip : 09:00 - 12:00 uur
Plaats : ZI-Oostzaal en Westzaal
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden vermeld op
het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke conclusie u uit de
Maple-uitvoer trekt.
1. Gegeven is dat de functie f : R R oneven en bijectief is.
(a) Laat zien dat f(0) = 0;
(b) Laat zien dat de inverse van f een oneven functie is.
Gegeven de functie f : [-1, 1] B, met f(x) =
2x
1 + x2

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering