Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. BSC: Algebra 1 1. ZH 2008. november 5. NV: ELTE azon.
 

Summary: Mat. BSC: Algebra 1 1. ZH 2008. november 5.
NÉV: ELTE azon.:
Gyakorlat: ÁI(K8) FR(SZ8) KE(K8) KE(P8)
A feladatokra adható maximális pontszám 6 pont. Minden megoldásnál kell®
részletesség¶ indoklás szükséges, a puszta eredményért nem jár pont. Hasz-
nálni csak egy lapnyi kézzel írott puskát lehet, kalkulátort és mobiltelefont
viszont nem. A megoldáshoz 90 perc áll rendelkezésre.
1. a) (3 pont) Adjuk meg a z = -3 # 3+9i komplex szám trigonometrikus alakját,
majd z mindegyik negyedik gyökét algebrai alakba visszaszámítva.
b) (3 pont) Rajzoljuk le a síkon a {z # C : |z - 2| = Im(z)} halmazt. Milyen
alakzat ez?

Mat. BSC: Algebra 1 1. ZH/2 2008. november 5.
2. a) (3 pont) Legyen N = # #
1 3 3
4 5 7
6 8 c
# # , ahol det(N) = 13. Keressük meg c
értékét, és adjuk meg N inverzében a második sor els® elemét.
b) (3 pont) Az 5 × 5-ös ((a ij )) mátrix determinánsában az a 1i a 35 a 52 a 4j a 21

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics