Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Rapport vedrrende Adjunktp dagogikum i Naturvidenskab
 

Summary: Rapport vedrørende Adjunktpæ dagogikum i
Naturvidenskab
Katrine Krogh Andersen
Geofysisk Afdeling,
Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik
November 2003
INDHOLDSFORTEGNELSE
1.INDLEDNING.................................................................................................................................................................1
2.UNDERVISNINGSFORLØ B 1: SIMPLE KLIMAMODELLER 2001.....................................................................1
2.1.FORMÅL MED KURSET....................................................................................................................................................2
2.2.KURSETS FORLØ B..........................................................................................................................................................2
2.3.PÆDA GOGISKE PRINCIPPER, KURSETS STRUKTUR................................................................................................................. 2
2.3.1.IT i undervisningen, kuvøseprojekt............................................................................................................4
2.4.AFLØ SNINGSOPGAVER....................................................................................................................................................4
2.5.EVALUERINGER.............................................................................................................................................................5
2.5.1.ISIS Kursusevaluering ..............................................................................................................................5
2.5.2.Vores egen evaluering...............................................................................................................................5
2.5.3.Refleksion over evalueringerne.................................................................................................................6
2.6.REFLEKSIONER OVER FORHOLDET MELLEM INTENTIONER OG REALISATION...............................................................................6
2.7.SIMPLE KLIMAMODELLER 2003......................................................................................................................................8

  

Source: Andersen, Katrine Krogh - Niels Bohr Institute for Astronomy, Physics and Geophysics, Københavns Universitets

 

Collections: Geosciences; Environmental Sciences and Ecology