Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2010/AAMP/11/avdm
Versie : 14 januari 2010
Vak : Inleiding Wiskunde I
Vakcode : 151191
Datum : donderdag 28 januari 2010
Tijdstip : 8:45 - 10:45 uur
Plaats : Sportcentrum
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen gebruikt worden ter controle.
1. Gegeven de functie f : R f(R) door
f(x) = ln ( + arctan x) .
(a) Bepaal f(R) (het bereik van f);
(b) Toon aan dat f een strikt stijgende functie is;
(c) Bepaal de inverse functie van f indien deze bestaat.
2. De functie f : R R is gegeven door
f(x) =
sin 3x
x als x = 0

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering