Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Lin. alg. alk. (MAT elemz) 1. Zrthelyi dolgozat/1 2011. mrcius 28. NV: ELTE AZON.
 

Summary: Lin. alg. alk. (MAT elemz®) 1. Zárthelyi dolgozat/1 2011. március 28.
NÉV: ELTE AZON.:
GYAK.: Kedd 8-10 (ÁI) Péntek 10-12 (FA)
Minden feladat 6 pontot ér. A megoldásoknál kell® részletesség¶ indoklás szükséges, a
puszta eredményért nem jár pont. Semmilyen segédeszközt nem szabad használni, tehát
kalkulátort és mobiltelefont sem. A megoldásra összesen 100 perc áll rendelkezésre.
FIGYELEM! A feladatok nem nehézség szerinti sorrendben követik egymást!
1. a) Adjuk meg az alábbi A mátrixnak legalább két általánosított inverzét:
A = # #
1 1 1 1
2 2 3 3
3 3 4 4
# #
b) Az a) rész eredményét fölhasználva döntsük el, van-e az Ax = # #
2
5
7
# #
lineáris egyenletrendszernek megoldása, s ha van, adjunk is meg egy meg-
oldást.

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics