Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZON.: Mat. I. (BSc.) Algebra1 (alapszint): 4. vizsga/1 2010. jan. 26.
 

Summary: NÉV: ELTE AZON.:
I II # J
Mat. I. (BSc.) Algebra1 (alapszint): 4. vizsga/1 2010. jan. 26.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni nem
kell. Aki itt legalább 15 pontot elér, annak a vizsgája már sikeres; aki viszont az els® részb®l nem
ér el 12 pontot, annak a vizsgája elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk.)
1. Az u = 3 - i és a v = -5 + 3i komplex számok a síkon
egy négyzet két átellenes csúcsát határozzák meg. Mi lesz
a négyzet középpontjának megfelel® z komplex szám?
z = -1 + i
2. Egy z komplex szám irányszöge 150 # , és a reciproka meg-
egyezik a konjugáltjával. Melyik ez a szám? z = -
# 3
2 + 1
2 · i
3. Legyenek w 1 , . . . , w 8 a 3+4i komplex szám nyolcadik gyö-
kei. Mi lesz a z =
8
#
k=1

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics