Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
STAPPEN BUITEN DE DEUR EEN TWEEDE LEVEN VOOR OUDE KLEDING
 

Summary: STAPPEN BUITEN DE DEUR
EEN TWEEDE LEVEN VOOR OUDE KLEDING
In de tweede helft van 2011 vonden bij
de Wetenschapswinkel UT de nodige
wisselingen plaats. Mariët Resink MSc
is sinds 1 november als bemiddelaar
onderzoek in dienst getreden. Zij volgt
Aleksandra Berezowska en Kaoutar
Kanjâa op. Van september tot en met
november was coördinator ir. Egbert van
Hattem bij de Westfählische Wilhelms
Universität (WWU) in het naburige
Münster gedetacheerd.
Omdat iedereen een paar flinke stappen
extra heeft gezet, is het team in 2011 tot
een goede score gekomen. Er kwamen
negentig aanvragen voor onderzoek
binnen. Dit leidde tot 20 onderzoeks-
projecten. 6 studenten een bachelor- of
masterdiploma verkregen. 14 keren werd

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering