Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. BSC: Algebra 1 (alapszint) 2008/2009. II. flv A bizonytssal tanult lltsok listja
 

Summary: Mat. BSC: Algebra 1 (alapszint) 2008/2009. II. félév
A bizonyítással tanult állítások listája
Az itt fölsorolt állítások fajsúlya és terjedelme különböz®; a vizsgadolgozatban egyes ál-
lításoknak esetleg csak egy része lesz számonkérve. A megadott tételsorszámok többnyire
jól utalnak a számonkérend® anyagra, de esetenként a környezetük is a tételhez tartozik,
néha pedig az el®adáson más bizonyítás szerepelt (pl. az interpolációnál)  természetesen
bármilyen jó bizonyítást elfogadunk.
1. A komplex számok testet alkotnak K 1.3.3, 1.3.6
2. A konjugálás és az abszolút érték elemi tulajdonságai C-ben K 1.3.10, 1.4.3
3. Szorzat trigonomerikus alakja C-ben, de Moivre-képletek K 1.4.5, 1.5.4
4. Komplex szám n-edik gyökeinek trigonometrikus alakja K 1.5.4
5. Az egységgyökök jellemzései K 1.5.4, 1.5.11
6. Az egységgyökök rendjének jellemzései K 1.5.8
7. Hatvány rendje K 1.5.10
8. Primitív egységgyökök jellemzése, számuk K 1.5.14
9. Lineáris egyenletrendszerek változószáma és egyenleteinek száma közti kapcsolat egyér-
telm¶ megoldás esetén F 3.1.2
10. Mátrixm¶veletek tulajdonságai, a szorzás asszociativitása F 2.1.3, F2.1.5
11. Invertálható mátrixok jellemzései a RLA, a rang és a determináns segítségével F 3.5.2
12. Permutációk inverziószáma: elemi tulajdosnágok F 1.1.3

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics