Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Complexiteit: beperking en
 

Summary: Complexiteit:
beperking en
uitdaging
ORATIE
19 MEI 2011
PROF.DR. JOhAnn huRInk
Prof.dr. Johann hurInk
3
19 MEI 2011
rEdE uITGESProkEn BIJ dE aanVaardInG
Van hET aMBT Van hooGLEraar
MaThEMaTISchE BESLISkundE
aan dE facuLTEIT ELEkTroTEchnIEk,
WISkundE En InforMaTIca
Van dE unIVErSITEIT TWEnTE
oP dondErdaG 19 MEI 2011
door
Prof.dr. Johann hurInk
Complexiteit:
beperking en

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering